WordCamp Zagreb okupit ?e najve?u WordPress zajednicu u … – Ve?ernji listWordCamp Zagreb, najve?e godi?nje okupljanje WordPress zajednice u Hrvatskoj, odr?at ?e se ove godine po prvi puta u Zagrebu, od 1. do 3. rujna, sa sredi?njim konferencijskim danom u Muzeju suvremene umjetnosti. WordCamp Zagreb organizira hrvatska WordPress zajednica u suradnji s WordPress Foundation ? fondacijom koja se brine o razvoju WordPressa na svjetskoj razini.
31.05.2016., Zagreb - S informatickog natjecanja u Americi na Zagrebacki aerodrom vratili su se ucenici 15. gimnazije osvojivsi prva mjesta. Photo: Davor Visnjic/PIXSELLprogramiraju od prvog osnovne


Harvard i MIT su super, ali ostajemo u Zagrebu, ka?u najbolji informati?ari na svijetuNakon dva izuzetno uspje?na godi?nja izdanja hrvatskog WordCampa ? WordCampa Rijeka 2015. i WordCampa Split 2016. ? koja su zajedno okupila vi?e od 500 sudionika ?iji su profesionalni ?ivot ili hobi vezani uz WordPress, organizatori vjeruju da ?e prvi zagreba?ki WordCamp biti dosad najve?e pojedina?no doga?anje u Hrvatskoj vezano uz WordPress. Tradicija hrvatske WordPress zajednice je da se ovo glavno godi?nje okupljanje svaki put odr?ava u drugom gradu.

WordPress zajednica klju? je uspjeha ove open source platforme. WordPress je najpopularnija svjetska platforma za objavljivanje sadr?aja na webu koju trenuta?no koristi vi?e od 27 posto svjetskih internet stranica, odnosno oko 60 milijuna web stranica razli?ite namjene ? od osobnih blogova preko portala raznih vrsta do e-trgovina. Od 2003. godine kada je nastao, WordPress je postao jedan od najva?nijih svjetskih open source projekata kroz koji se demokratizira online izdava?tvo te se promi?u vrijednosti zajedni?kog rada i doprinosa projektima otvorenog koda.

Razgranata, neformalna WordPress zajednica, koja rado poma?e drugim korisnicima WordPressa prilikom implementacije web projekata, razvija dodatne programske module ili prevodi WordPress na druge jezike tako?er je jedan od glavnih razloga globalnog uspjeha WordPressa. Krovna okupljanja na razini gradova, odnosno u slu?aju Hrvatske na nacionalnoj razini kroz ovogodi?nji WordCamp Zagreb, sredi?nja su mjesta dru?enja, razmjene iskustava, u?enja i ostvarivanja novih kontakata.

WordCamp Zagreb i ove ?e se godine tradicionalno odr?ati tijekom tri dana. Sredi?nji konferencijski dan bit ?e obilje?en predavanjima vrhunskih doma?ih i me?unarodnih predava?a, od kojih su mnogi na WordCamp doga?anjima u drugim zemljama progla?eni najboljim predava?ima. Dan prije glavnog konferencijskog dana, WordCamp Zagreb organizirat ?e niz radionica namijenjenih polaznicima razli?itih razina znanja ? od onih koji WordPress koriste za objavljivanje vlastitih sadr?aja i ure?ivanje web stranica pa do programera i drugih stru?njaka u podru?ju web developmenta. Tre?i dan WordCampa Zagreb tako?er ?e ve? tradicionalno biti posve?en onima koji sudjeluju u razvoju samog WordPressa, njegovih modula ili lokalizaciji na hrvatski jezik.
zagreba?ki ra?unalni savezZagreba?ki ra?unalni savez


Hrvatskoj su potrebni programeri, a osnovne ?kole su ono prvo pravo mjesto za popularizaciju programiranjastudentiRazvoj kompetencija za upravljanje karijerom


Seminar za sveu?ili?ne karijerne savjetnike i radionice za studenteSjedni na kau?


Stari podrum MIOC-a u?enici pretvorili u u?ionicu i dru?ionicu

Related Post