WordPress 4.7.4. ju? w sieci – niespe?na 50 poprawek b??dow i kwestii bezpiecze?stwa – DailyWeb.pl (Blog)Je?li nagle Twoja mejlowa skrzynka odbiorcza pokazuje 4 wi?cej nieprzeczytanych mejli ni? zwykle, to wiedz ?e co? si? dzieje. Je?li dodatkowo ka?da z nowych wiadomo?ci wygl?da identycznie i zawiera s?owo WordPress, to wiedz ?e zosta?a wgrana automatyczna aktualizacja.

Jak informuj? tworcy WordPress, po niespe?na 60 milionach pobra? WP w wersji 4.7, pojawi?a si? w?a?nie paczka z hotfixami. Zawiera ona 47 poprawek do wszystkich odnalezionych b??dow wi?kszych i mniejszych, a tak?e tych zwi?zanych z bezpiecze?stwem. Naprawiono, a w?a?ciwie przygotowano si? na now? wersj? Chrome, ktora mia?a nieobs?ugiwa? w sposob prawid?owy edytora wizualnego. Ponadto poprawiono m. in. brak spojno?ci mediow czy kolejne usprawnienia REST API.

Pe?n? list? poprawek znajdziecie tutaj. Wasze WordPressy powinny zaktualizowa? si? automatycznie, upewnijcie si? jednak, ?e proces przebieg? pomy?lnie (Panel -> Kokpit -> Aktualizacje).

Sebastian ?ubik

Ojciec dyrektor, za?o?yciel DailyWeb.pl
Absolutny Geek technologiczny, fan WordPress, domen i ogolno-poj?tego ?wiata technologii WWW.

Related Post